Zysk operacyjny wyniósł 7,53 mln zł wobec 5,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,83 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 51,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 0,4 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.