Zysk operacyjny wyniósł 55,6 mln zł wobec 48,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,92 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 135,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 17,08 mln zł wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach.