Zysk operacyjny wyniósł 6,04 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,37 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 24,23 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 9,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,61 mln zł w porównaniu z 48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 8,79 mln zł wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.