Zysk operacyjny wyniósł 20,24 mln zł wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,6 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 330,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 7,3 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 639,5 mln zł w 2014 r.