Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 37,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,51 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 108,93 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowy zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 1 mln zł wobec 38,81 mln zł zysku rok wcześniej. 

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w 2014 r.