Zysk operacyjny wyniósł 58,72 mln zł wobec 92,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1118,19 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 968,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 8,92 mln zł wobec 66,89 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.