Zysk operacyjny wyniósł 51,6 mln euro wobec 131,5 mln euro zysku pro forma rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 187,7 mln euro w 2014/2015 wobec 116,5 mln euro pro forma rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w okresie 2014/2015 wyniosła 158,6 mln euro wobec 108,2 mln euro pro forma rok wcześniej.

Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma ma siedzibę w Wiedniu. Grupa posiada portfel ponad 53 tysięcy wysokiej jakości mieszkań (około połowa przypadka na każdy z rynków), a jako deweloper był odpowiedzialny za budowę ponad 35 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.