Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,87 mln USD w I poł. 2015 r.

W 2014 roku spółka odnotowała 58,97 mln USD przychodów, 16,33 mln USD zysku operacyjnego i 80,53 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi działalność we wschodniej części Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,39 mln USD w 2013 r.