"W ubiegłym roku sprzedaż napędzały nam wybory samorządowe. Obecnie obserwowana dynamika wzrostu obrotów jest satysfakcjonująca, biorąc pod uwagę wysoką bazę porównywalną. Nasza dynamika jest nadal wyższa od rynkowej (7,9% w I półr. wobec 2,9% rynku cementu). Chcemy wciąż rosnąć szybciej od rynku cementu, którego dynamikę całoroczną szacujemy na 5-6%, co da nam dalszy wzrost naszego udziału rynkowego ogółem wobec 26% na początku roku" - powiedział Lehmann podczas spotkania z dziennikarzami.

"Motorem wzrostu w II półroczu i w 2016 roku powinien być popyt ze strony deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne" - dodał prezes Libetu.

Produkty premium wzrosły do 45% całkowitej sprzedaży, a udział spółki w tym segmencie wynosi 37%. "Cały czas pracujemy nad zwiększeniem udziału premium do 50% naszej sprzedaży" - dodał prezes Libetu.

Podkreślił on realizowane przez Libet inicjatywy prosprzedażowe: rozwój franczyzowej sieci sprzedaży Libet Platinum (już 50% sprzedaży), nową submarkę Libet Ceramic, BaumaBrick (15 ogrodów wystawowych przy sklepach sieci DIY). "Wszystkie te inicjatywy mają zdecydowanie korzystny wpływ na sprzedaż" - stwierdził prezes.

>>> Czytaj też: Zysk netto Libetu spadł r/r do 1,43 mln zł w I poł. 2015 r.

Reklama

Dyrektor finansowy Libetu Ireneusz Gronostaj podkreślił, że inicjatywy prosprzedażowe wygenerowały też koszty. Dodatkowo "zrobiono porządek w należnościach". " To wpłynęło na nasze zyski. Z kolei zdecydowanie poprawiliśmy cash flow, dzięki m.in. bardzo dużej poprawie ściągalności należności. Jednocześnie wydłużamy terminy płatności, tak żeby zoptymalizować obrót gotówką w okresie zimowym" - wskazał Gronostaj.

Dodał, że spółka spłaca swoje zadłużenie wykorzystując korzystną sytuację na rynku finansowym. "Mamy linię kredytową na akwizycje - pracujemy nad tym dalej, priorytetem jest lokalizacja eliminująca 'białe plamy' pokrycia kraju" - stwierdził dyrektor finansowy.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.