Strata operacyjna grupy wyniosła 33,66 mln zł wobec 16,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,92 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 59,18 mln zł rok wcześniej.

"W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku wydawniczego zarząd WSiP podjął decyzję o jednorazowym zwiększeniu nakładów marketingowych i istotnym powiększeniu sieci sprzedaży w I poł. 2015. Te jednorazowe wydatki mają na celu umożliwienie spółce zdobycie udziałów rynkowych gwarantujących stabilny poziom przychodów w latach następnych" - czytamy w raporcie.

"Sezonowość sprzedaży spółki została przesunięta względem roku 2014 w związku z faktem późniejszego zamawiania książek przez szkoły w stosunku do zamówień realizowanych w 2014 przez hurtownie. Oznacza to, że sprzedaż będzie w 2015 fakturowana później niż w 2014, bez wpływu na całoroczny plan sprzedaży. Zmiana sezonowości jest widoczna w wynikach półrocznych, które nie są w związku z tym w pełni porównywalne" - podano również.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. to największy wydawca na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.