"Kapitał spółki dzieli się aktualnie na 5 202 522 akcji. Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela. Ok. 25% akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75% w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20% kapitału zakładowego i 20% łącznej liczby głosów na WZA" - czytamy w komunikacie.

W czwartek, 1 października, rozpoczęły się zapisy dla inwestorów indywidualnych. Potrwają one do kolejnego czwartku, 8 października. Dzień później podana zostanie cena emisyjna. Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 12-14 października, a zamknięcie oferty i przydział - 19 października.

"Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji" - czytamy dalej.

Spółka poinformowała także o zawartej przez prezesa Jacka Wojciechowicza, która zagwarantowała mu możliwość odkupienia w ciągu kolejnych sześciu miesięcy od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych 200 tys. akcji spółki po cenie 8 zł za walor.

"Zależy mi na tym, aby nie obniżyć znacząco swojej pozycji w akcjonariacie. Chciałbym wziąć udział w ofercie, ale potrzebuję czasu na zorganizowanie finansowania. Stąd pomysł, aby zagwarantować sobie możliwość odkupienia pakietu akcji od jednego z obecnych akcjonariuszy" - wyjaśnił Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.

Inno-Gene planuje przenieść notowania na główny parkiet GPW w I połowie 2016 r. Spółka właśnie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet giełdy.

Oferującym w procesie IPO jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Bank, Biuro Maklerskie Banku BPH, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Capital Partners, Milliennium Dom Maklerski oraz Niezależnym Dom Maklerski. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.

Inno-Gene wspiera i komercjalizuje innowacyjne projekty biotechnologiczne. Główne aktywo spółki - Centrum Badań DNA (CBDNA), jest liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych. Spółka miała 4,49 mln zł przychodów w 2014 r. Jest notowana na rynku NewConnect.