Kurs akcji spółki na GPW kształtuje się na poziomie 2,79 zł. 

"Wyniki spółki, jak również wycena portfela nieruchomości w ostatnich kwartałach były pod presją ze względu na kryzys na Ukrainie. W rezultacie spółka przyspieszyła proces sprzedaży nieruchomości, korzystając jednocześnie z wysokiego popytu szczególnie w Europie Zachodniej. Po sprzedaży hotelu Andel's w Berlinie oraz wcześniej biurowca Jupiter 1&2 w St. Petersburgu, oczekujemy sprzedaży dwóch hoteli w Paryżu. Uważamy, że dalsza sprzedaż aktywów, zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz potencjalna poprawa wskaźników operacyjnych hoteli w Rosji oraz Czechach są kluczowe dla zmniejszenia dyskonta wyceny spółki do wartości NNNAV (spółka obecnie wyceniana jest z 59% dyskontem do porównywalnych spółek europejskich)" - czytamy w raporcie.