Raport został wydany przy cenie za jedną akcję Echo Investment, na poziomie 6,5 zł. W poniedziałek ok. godziny 11-ej kurs akcji spółki wynosił 6,5 zł po wzroście o 1,09% od ostatniego zamknięcia.

Haitong nadal spodziewa się, że wartość aktywów netto Echo Investment będzie rosnąć w tempie 4% w skali rocznej w okresie 2014-2017. Ze względu na niski poziom przewidywalności, obecne prognozy analityków dla Echo Investment nie uwzględniają żadnych istotnych zmian strategii spółki po niedawnej zmianie głównego akcjonariusza.

Zdaniem analityków, spółka zapowiedziała rozpoczęcie strategicznego przeglądu portfela swoich nieruchomości i związanych z tym możliwości na koniec sierpnia, ale nie podała żadnych szczegółów.