Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 15 mln zł we wrześniu i była o 5% wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 5% r/r do 10,3 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa zwiększyła się o 5 r/r i wyniosła 4,7 mln zł we wrześniu.

W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 117,8 mln zł i była wyższa o 6% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 86,8 mln zł i była wyższa o 5% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po dziewięciu miesiącach tego roku zwiększyła się o 7% r/r do 31,1 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 8,9 mln zł, tj. wzrosła o 5% w porównaniu do wyniku z września 2014 roku. W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż zwiększyła się o 10% r/r do 71,9 mln zł.

Spółka podała także, że szacunkowa marża brutto Gino Rossi SA w III kw. 2015 roku wyniosła 38,5% wobec 39,5% rok wcześniej, zaś marża Simple SA wyniosła 54,9% wobec 56,1% w III kw. 2014 roku.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.