„Nadzwyczajne walne zgromadzenie Introl postanowiło rozwiązać częściowo, tj. do kwoty 5 860 536 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Ww. kwotę 5 860 536 zł nadzwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 22 grosze brutto" – czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2015 r. (dzień dywidendy); dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 3 listopada 2015; dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, w łącznej liczbie 26 638 800, podano również.

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.