„Pisemne przyjęcie ofert objęcia akcji serii P oraz podpisanie umów objęcia akcji serii P powinno nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały" – czytamy w uchwale.

Spółka podawała wcześniej, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej ukierunkowane jest na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynamiczny rozwój spółki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.