Ok. godz. 9:06 za akcję spółki płacono 5,8 zł po wzroście o 6,42% wobec kursu odniesienia.

Grodno jest 478 spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 18 debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Od 2011 r. spółka była notowana na rynku NewConnect