Ok. godz. 9:30 za akcję spółki płacono 23,8 zł po spadku o 1,45% wobec kursu odniesienia.

Adiuvo Investment  jest 479 spółką notowaną na głównym rynku oraz 19 debiutem na tym rynku. Będzie to także 10 przejście z NewConnect w tym roku. 

Wartość oferty publicznej wyniosła 22 mln zł. Pozyskane środki Adiuvo Investment  zamierza przeznaczyć na dokapitalizowanie spółek zależnych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek, udzielenie im pożyczek lub inną formę finansowania projektów prowadzonych przez spółki zależne, pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych, dokapitalizowanie funduszu (grupa przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju utworzyła 10-letni fundusz Joint Polish Investment Fund z siedzibą w Holandii), częściową spłatę zadłużenia.

Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Firma jest wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect - Airway Medix.