"Obligacje serii A i B, które nie zostały objęte skupem, pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w obrocie na rynku Catalyst. Ich termin zapadalności przypada na 2 stycznia 2017 r." – czytamy w komunikacie.

Wcześniej GPW wyemitowała 1 250 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.