Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,5 proc. spadku w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,8 proc. wzrostu w tym ujęciu.

>>> Polecamy:  Czeka nas epoka niskich stóp. Najbliższe podwyżki najwcześniej w 2017 r.