Rekomendacja został wydana przy cenie 6,94 zł za akcję, zaś w czwartek, ok. godz. 16:25 kurs akcji wynosił 6,75 zł.

Analitycy mDM prognozują, że w 2015 roku zysk netto spółki wyniesie 2 927,4 mln zł, przy przychodach na poziomie 36 148,6 mln zł.