"'Smart city' jest jednym ze strategicznych segmentów grupy Comarch. Za granicą sprzedajemy nasze rozwiązania, jak np. obecnie dla Montrealu w Kanadzie, czy w USA. W Polsce jednak uwzględniamy rozwój w tym segmencie również na zasadzie 'revenue share' czyli w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydaje nam się, że jest to atrakcyjne dla miast - zwłaszcza, że po okresie finansowania unijnego przyjdzie konieczność własnego finansowania przeprowadzonych inwestycji" - powiedział Wnętkowski podczas briefingu w ramach konferencji Miasto 2.0 Smart City.

Spółka oferuje platformę Comarch Smart City, obejmującą przepływ informacji i integrację usług obejmujące m.in. komunikację i transport, cyfrowy urząd, aktywność społeczną, rozrywkę i wydarzenia kulturalne, usługi, handel detaliczny oraz usługi medyczne.

"Chcemy, aby docelowo nasze rozwiązania miały charakter B2B2C. Aplikacje mobilne i dedykowany portal Comarch City Portal mają zapewnić użytkownikom końcowym dostęp do wszystkich usług oferowanych w ramach platformy Comarch Smart City. Nasza idea to zbudowanie ładu przestrzennego w cyberprzestrzeni" - wskazał kierownik projektów w Comarchu.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 038 mln zł w 2014 r.