"PKO BP w dniu 16.10.2015 r. przekroczył 5% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki, w związku z przejęciem na własność przez PKO BP przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji spółki, w trybie art. 22 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów" - czytamy w komunikacie.

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, PKO BP i jego podmioty zależne nie posiadały akcji Polnord, podano również.

Aktualnie PKO BP posiada 2 345 893 akcje Polnord, uprawniające do 2 345 893 głosów, co stanowi 7,19% w kapitale zakładowym spółki i 7,19 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku. W 2014 r. miała 183,19 mln zł skonsolidowanych przychodów.