Łącznie wpłynęło 11 ofert. Druga najtańsza oferta należała do Polaqua (361,75 mln zł brutto), a trzecia - do konsorcjum spółek Aldesy (376,16 mln zł brutto). Ofertę złożyły też m.in. Budimex (397,76 mln zł brutto), konsorcjum Trakcji PRKiI (397,03 mln zł brutto) i konsorcjum z Unibepem (377,4 mln zł brutto, liderem jest Porr Polska Infrastructure).

Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to termin wykonania i czas gwarancji. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali jednakowo odpowiednio 22 miesiące i 10 lat.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania 516,77 mln zł brutto.