Zysk operacyjny wyniósł 80,5 mln zł wobec 81,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,77 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 493,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 158,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 145,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 513,84 mln zł w porównaniu z 1 351,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 138,72 mln zł wobec 109,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod koniec września Grupa Kęty prognozowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w III kw. ok. 530 mln zł, o ok. 8% więcej r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny III kw. miał wynieść 80 mln zł, natomiast EBITDA 104 mln zł, podała spółka. Spółka szacowała, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 65 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w skali roku.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.