"Nasze wyniki są coraz silniejsze, nie mamy istotnego zadłużenia i generujemy gotówkę – dlatego stwierdziliśmy, że nie ma sensu obecnie emitować akcji, warto natomiast skupić się na przeniesieniu spółki na główny parkiet, gdyż poprawi to je atrakcyjność dla inwestorów" – powiedział prezes
Jacek Olechowski, cytowany w komunikacie.

Dzięki serii odkupów pakietów mniejszościowych Mediacap skonsoliduje w tym roku istotnie większą część wyniku niż rok wcześniej.

"Wierzymy, że w połączeniu z dobrymi wynikami finansowymi i aktywną komunikacją z rynkiem pozwoli nam to spełnić kryteria kapitalizacji jakie stawia giełda" - uważa wiceprezes ds. finansowych Edyta Gurazdowska, cytowana w komunikacie.

W tym roku Mediacap zwiększyła swoje zaangażowanie w agencji interaktywnej The Digitals z 54,5% do 100% oraz w firmie badawczej IQS z 53% do 60%. Grupa jest też właścicielem 75% udziałów w agencji reklamowej Scholz&Friends Warszawa i 51% w spółce technologicznej EDGE Technology.

"Podtrzymujemy nasz plan przejęcia kolejnej spółki, co pozwoli nam zwiększyć EBITDA o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Transakcje chcemy sfinalizować w ciągu najbliższych miesięcy, a sfinansować ze środków własnych i długu"- powiedział prezes..

Narastająco EBITDA spółki za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 6,4 mln zł, przy przychodach na poziomie 66,8 mln zł.

Mediacap SA to grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Należące do niej firmy Scholz&Friends Warszawa, IQS, The Digitals, EDGE Technology i EMLAB są liderami na rynkach: tworzenia i realizacji strategii reklamowych, badań rynku i opinii publicznej, usług interaktywnych i IT oraz event marketingu.