Zysk operacyjny wyniósł 13,22 mln zł wobec 20,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,91 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 159,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 14,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 424,21 mln zł w porównaniu z 521,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 14,69 mln zł wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 784 mln zł w 2014 r.