"23 października 2015 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenia:

1) utrzymania przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,54 pkt proc.) oraz

2) zatrzymania przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w związku z ryzykiem związanym z portfelem walutowych kredytów hipotecznych" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło 23 kwietnia 2015 r. decyzję o przeznaczeniu ponad 50% zysku za 2014 r. na kapitał rezerwowy, przypomina bank.

"W opinii banku, po uwzględnieniu dodatkowego wymogu kapitałowego określonego w punkcie 1 powyżej, pozycja kapitałowa pozostaje silna i spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.