"Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. informuje, że w dniu 23 października 2015 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie:
• utrzymania przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,53 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, minimalne współczynniki kapitałowe banku, uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy zalecany przez KNF, powinny wynosić:
• Tier 1=9,53%
• Total Capital Ratio = 12,71%, podano także.

"Współczynniki kapitałowe banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy w kontekście polityki dywidendowej (kryteria dla wypłaty do 100% zysku za 2014 r.): CET1= 9,53%% TCR= 13,21%" - napisano także w komunikacie.

Zalecenie to powinno być respektowane przez bank od dnia jego otrzymania do odwołania.

"Jednocześnie zarząd banku informuje, że na dzień otrzymania zaleceń KNF utrzymuje fundusze własne na poziomie pozwalającym spełnić zalecane wymogi kapitałowe. Ponadto zarząd banku przypomina, że zwyczajne walne zgromadzenie banku w dniu 19 czerwca 2015 roku podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto banku wypracowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku na zwiększenie funduszy własnych" - czytamy też w materiale.

Bank BGŻ BNP Paribas jest 7. co do wielkości bankiem z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 mld zł. Wartość depozytów wyniosła 46,8 mld zł, a kredytów 49,8 mld zł na koniec 2014 r.