"Akcje serii N zostaną zaoferowane wybranym przez zarząd spółki podmiotom, w liczbie nie większej niż 149. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Poprzez emisję kapitał zakładowy spółki wzrósłby o kwotę 2,65 mln zł do 29,4 mln zł. Wartość nominalna akcji to 1 zł.

W uzasadnieniu do uchwały zarząd podkreśla, że sytuacja spółki pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowych od warunków, na jakich spółka obecnie jest kredytowana. Wpłynęłoby na poprawę płynności, umożliwiającą realizację strategii i rozwój spółki.

"Uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania jest możliwe poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału i w efekcie poprawę wskaźników bilansowych, w szczególności w zakresie kapitałów własnych. Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, iż w przypadku nieuzyskania korzystniejszych warunków kredytowania do czasu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emisja akcji w pełnej zaproponowanej ilości może okazać się zbędna, co może wpłynąć na jej ograniczenie poprzez odpowiedni wniosek przewidujący zmianę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skrócenie procedur związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, obniżenie ryzyka niedojścia emisji akcji do skutku oraz redukcję kosztów wynikających z takiego trybu emisji akcji, podano także.

Sfinks Polska zarządza ponad 110 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx (segment casual dining), Chłopskie Jadło (segment premium) i (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.