Konsensus rynkowy wynosił 0,6 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB Wielkiej Brytanii zwiększyło się w III kw. br. o 2,3 proc. wobec konsensusu mówiącego o 2,4 proc. wzrostu.