Zysk operacyjny wyniósł 8,78 mln euro wobec 8,13 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,05 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 38,14 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 19,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,22 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,03 mln euro w porównaniu z 110,38 mln euro rok wcześniej.

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".