Tymczasem spółka "TM TOYS" (wierzyciel 2) złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, wynika z komunikatu Czerwonej Torebki.

"W uzasadnieniu postanowienia [o umorzeniu – red.] sąd podał, iż wierzyciel 1 cofnął wniosek w sprawie podnosząc, iż porozumiał się z dłużnikiem. Postanowienie wydane zostało 28 września 2015 r. i nie jest prawomocne w chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego. O uprawomocnieniu postanowienia emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym (…)" – czytamy w komunikacie

"Sprawa [z wniosku wierzyciela 2] toczy się przed sądem pod sygn. akt XI GU 441/15, zaś wniosek został złożony 7 września 2015 r." – podano również.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r.