Zysk operacyjny wyniósł 9,93 mln zł wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,1 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 32,57 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 23,03 mln zł zysku netto w porównaniu z 19,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 108,31 mln zł w porównaniu z 102,89 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.