Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 59,97 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 54,5-75,6 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 73,23 mln zł wobec 99,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 483,42 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 544,97 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 73,5-102,4 mln zł, przy konsensusie na poziomie 80,26 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 454,5-485 mln zł, przy konsensusie na poziomie 474,76 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 132,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 171,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 326,98 mln zł w porównaniu z 1 490,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 57,51 mln zł wobec 84,90 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.