Zysk operacyjny wyniósł 35,31 mln zł wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,73 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 77,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 95,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 87,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 244,07 mln zł w porównaniu z 233,63 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2015 roku EBITDA wyniosła 134,4 mln zł wobec 123,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 83,59 mln zł wobec 51,5 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.