Zysk operacyjny wyniósł 2,91 mln euro wobec 2,05 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,15 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 24,56 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 6,98 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,26 mln euro w porównaniu z 77,92 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 10,41 mln euro wobec 15,49 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.