Zysk operacyjny wyniósł 7,8 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,96 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 50,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 13,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,59 mln zł w porównaniu z 129,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 5,42 mln zł wobec 9,01 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.