Uczestniczył między innymi w zespołach doradczych przy transakcjach prywatyzacyjnych. Przez kilka lat był także ekspertem w Centrum im. Adama Smitha. Od lutego 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Instytutu Sobieskiego.

Jako publicysta współpracował między innymi z Rzeczpospolitą, Najwyższym Czasem i Gazetą Polską. Od 2002 roku wchodzi w skład rady redakcyjnej centroprawicowego Międzynarodowego Przeglądu Politycznego.

W latach 2005-2007 był podsekretarzem a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m. in. za sektor finansowy. W wyborach w 2011 roku został bezpartyjnym posłem wybranym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej związany był z Unią Polityki Realnej, jedną z poprzednich inicjatyw politycznych Janusza Korwin-Mikkego.

>>> Czytaj też: Znamy skład nowego rządu PiS. Oto nowi ministrowie

W wyborach w 2015 roku nie udało mu się ponownie dostać do sejmu.

Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznanu. Studiował także w College d’Europe w belgijskiej Brugii.