Wynik z tytułu odsetek wyniósł 300,66 mln zł wobec 379,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 82,11 mln zł wobec 105,72 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,92 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 68,8 mld zł na koniec 2014 r..

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 239,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 345,64 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 181,96 mln zł wobec 304,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.