Zysk operacyjny wyniósł 7 mln zł wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 034,27 mln zł w porównaniu z 1 008,15 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015/2016 wyniósł 3,81 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.