Aneks określa warunki dostaw na lata 2015 - 2016 (wolumeny i ceny).

"Wartość całej umowy po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 3,124 mld zł netto, wg cen bieżących i jest niższa o 5,71 % od wartości opublikowanej w raporcie nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r." - podała spółka. 

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.