"Według danych wstępnych GUS, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. PKB wzrósł o 3,5%. Głównym motorem wzrostu był popyt krajowy" - czytamy w comiesięcznym raporcie.

Ministerstwo prognozuje, że spożycie ogółem wzrośnie w tym roku o 3,4% (wobec 3,1% wzrostu w 2014 r.), w tym spożycie indywidualne - o 3,6% (wobec odpowiednio 2,6%). Nakłady brutto na środki trwałe mają zwiększyć się o 6,4% (wobec odpowiednio 9,8%).

Według prognoz resortu, produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie w tym roku o 4%, a produkcja budowlano-montażowa - o 1,5%.

Resort spodziewa się też, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec bieżącego roku wzrośnie do 10,3%.