"Przedmiotem umowy jest udostępnienie spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu realizacji przewozów w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują m.in. sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu, wyjaśniono.

>>>Czytaj też:  Związkowcy zapowiadają strajk w PKP Cargo. Burza rozpocznie się 18 grudnia

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują:

1) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;

2) opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;

3) opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi;

4) opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane usługi.

Wyżej wymienione opłaty naliczane są w oparciu o cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 13.12.2015 r. zatwierdzony przez UTK.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, bezpieczeństwo, utrzymanie infrastruktury i prowadzenie ruchu pociągów. W Polsce jest ponad 18,5 tys. km linii kolejowych.