Definiuje się go wzorem.

gdzie:

Za wzorcową wartość wskaźnika Quick Ratio uważa się poziom 1. W tym przypadku przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych. W praktyce poziom 1 jest rzadko spotykany, dlatego za satysfakcjonujący uważa się poziom od 1 do 1,2.

W przypadku gdy wskaźnik Quick Ratio jest mniejszy od 1 może to oznaczać kłopoty firmy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nadpłynność, czyli nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych.

Wskaźnik szybki płynności jest szczególnie ważne przy testowaniu płynności spółek deweloperskich, gdzie jako zapasy są uznawane materiały użyte w aktualnie budowanych obiektach.

Zobacz też: