Lokum Deweloper jest 483. spółką notowaną na głównym rynku oraz 26. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Po IPO kapitał zakładowy spółki stanowi 18 mln akcji, których wartość rynkowa zgodnie z ceną emisyjną uzyskaną w IPO to 216 mln zł. Z emisji ramach IPO Lokum Deweloper pozyskał 36 mln zł, a obecnie przeprowadza emisję obligacji o wartości do 30 mln zł. Oferującym akcje w IPO oraz obligacje jest Dom Maklerski Navigator. 

W ofercie publicznej inwestorzy objęli łącznie 3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 12 zł, z czego blisko 90% emisji objęli inwestorzy instytucjonalni. Po debiucie udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy stanowi 16,7% kapitału zakładowego spółki.

9 listopada spółka ogłosiła wznowienie pierwotnej oferty publicznej, obejmującej do 5 mln nowych akcji. Środki z oferty Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją. 

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.