Zysk operacyjny wyniósł 195,00 mln euro wobec 111,1 mln euro zysku rok wcześniej. Rewaluacja portfela inwestycyjnego przyniosła pozytywny efekt ma poziomie 113,3 mln euro wobec 35,16 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 99,10 mln euro w I poł. 2015/2016 wobec 85,20 mln euro rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w I poł. 2015/2016 wyniosła 80,60 mln euro wobec 72,50 mln euro zysku rok wcześniej.

Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma ma siedzibę w Wiedniu. Grupa posiada portfel ponad 53 tysięcy wysokiej jakości mieszkań (około połowa przypadka na każdy z rynków), a jako deweloper był odpowiedzialny za budowę ponad 35 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.