"Ze względu na awarię krakera w Litiwinowie Synthos przez ponad pół roku będzie ponosił wyższy koszt pozyskania surowców z alternatywnych źródeł, co ograniczy potencjał poprawy wyników w 2016 r. Niemniej jednak mimo braku istotnych czynników przemawiających za poprawą wyników stabilne przepływy operacyjne spółki i niski poziom zadłużenia pozwolą na wypłatę dywidendy. W związku z ostatnią przeceną kursu akcji Synthosu oraz perspektywą stabilnych zysków i wypłaty dywidendy wydajemy rekomendację 'kupuj' z ceną docelową 4,16 zł/akcję" – czytamy w raporcie.

W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Synthosu wynosił 3,42 zł.W poniedziałek około godz. 15:38 za akcję płacono 3,94 zł, po wzroście kursu o 0,77% wobec ostatniego zamknięcia.

Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 444 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 4,08 mld zł.