Budopol Wrocław, Clean&Carbon Energy zostały zawieszone do 31 marca 2016 r. (włącznie) z uwagi na zakwalifikowanie akcji po raz ósmy z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia przez te spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.

Europejski Fundusz Hipoteczny i Ampli zostały zawieszone do 31 marca 2016 r. (włącznie) z uwagi na zakwalifikowanie akcji po raz szósty z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia przez te spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.

Zakłady Mięsne Mysław zostały zawieszone do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki.