"Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A uzupełniła skład zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A objął Antoni Jasiński, a stanowisko członka zarządu ds. finansowych Stanisław Skoczylas" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie odwołało ze składu zarządu PLK Tomasza Kruka - członka zarządu, dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego.

"Rada nadzorcza ogłosi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu, dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych" - czytamy dalej.

W połowie grudnia prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Andrzej Filip Wojciechowski i członek zarządu Karol Depczyński złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. W składzie zarządu pozostali wówczas wiceprezes Andrzej Pawłowski i członkowie zarządu Piotr Wyborski, Tomasz Kruk i Marcin Mochocki.

Jedynym akcjonariuszem spółki PKP S.A. jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego ds. transportu. Oznacza to, iż jest on jednocześnie walnym zgromadzeniem spółki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, bezpieczeństwo, utrzymanie infrastruktury i prowadzenie ruchu pociągów. W Polsce jest ponad 18,5 tys. km linii kolejowych.